WTO kan bogen op 100 lidstaten

GENEVE, 6 JULI. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) kan sinds begin deze maand bogen op honderd lidstaten. Deze mijlpaal werd bereikt doordat Egypte, Polen en Zwitserland de toetredingsprocedures hebben afgerond, zo liet het WTO-secretariaat weten. De WTO heeft verdergaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden gekregen, waardoor zij op gelijke voet komt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). (Reuter/AP)