VHS evenaart halfjaarwinst 1994

Het Haagse onroerend goedfonds VHS heeft zijn winst over de eerste helft van dit jaar vrijwel weten te handhaven op het niveau van de vergelijkbare periode in 1994. De winst daalde met slechts 330.000 tot 6,2 miljoen gulden en komt daarmee uit op 0,62 gulden per aandeel, zo is gisteren nabeurs door VHS bekendgemaakt.

De evenaring van het resultaat is vooral te danken aan transactiewinsten. Over het resultaat is geen winstbelasting verschuldigd omdat kan worden teruggevallen op fiscaal compensabele verliezen uit het verleden.