Tapijtdivisie Van Besouw naar directeur

ROTTERDAM, 6 JULI. De gefailleerde tapijtendivisie van Koninklijke Van Besouw NV wordt zelfstandig voortgezet door de huidige directeur van deze divisie, ir. F.G.M. van de Ven, en een groep particuliere financiers.

Dit heeft bewindvoerder mr. J.H.Th. Veldman gistermiddag bekendgemaakt. De verzelfstandiging gaat met terugwerkende kracht van start op 1 juli. Door de management buy out verliezen 40 van de 100 werknemers hun baan. Aan 10 werknemers zal een tijdelijk dienstverband worden aangeboden in algemeen ondersteunende functies.

Van de Ven gaat door met de tapijten die worden verkocht onder de merknaam Van Besouw en de zogeheten industriële breitechnologie. Buiten de verzelfstandiging blijft onder meer het kamerbreedtapijt, karpetten en vliegtuigtuigtapijt. Over deze activiteiten voert de bewindvoerder nog besprekingen met gegadigden. Ditzelfde geldt overigens voor de tweede gefailleerde divisie Van Besouw Kunstoffen (omzet 35 miljoen gulden, 110 werknemers).

Van de Ven neemt in de overgenomen delen van de tapijtendivisie, die een omzet van 27 miljoen gulden had, een minderheidsbelang. Twee investeringsmaatschappijen (Bunel en Vreedenlust Fund) krijgen ruim 75 procent en tapijtfabrikant Edel verstrekt een achtergestelde lening.

Het 150 jaar oude Koninklijke Van Besouw vroeg begin vorige maand surséance van betaling aan nadat het in acute liquiditeitsproblemen was geraakt door een verslechtering van de situatie op de tapijtmarkt en een verkrapping van de marges in de sector kunststoffen. De tapijtendivisie heeft zwaar te lijden onder de groeiende vraag naar harde vloerbedekking, zoals parket. De directie heeft de afgelopen jaren druk gezocht naar andere afzetkanalen.

Vorig jaar leed Van Besouw een verlies van 3,1 miljoen gulden op een omzet van 62,3 miljoen. De solvabiliteit, toen gedaald tot 19 procent, bedraagt inmiddels nog slechts circa 10 procent.