Parlementaire hoon voor besluit Jeltsin

MOSKOU, 6 JULI. President Jeltsin heeft zijn vorige week ontslagen minister van binnenlandse zaken benoemd tot plaatsvervangend hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst. De benoeming is uiterst kritisch ontvangen door het Russische parlement, dat er formeel echter niets over heeft te zeggen.

Viktor Jerin werd vorige week samen met de minister van nationaliteitszaken en de chef van de contraspionagedienst door Jeltsin ontslagen in verband met zijn rol bij de gijzelingsaffaire in Boedjonnovsk. De minister stond al langer bloot aan kritiek wegens zijn onvermogen de georganiseerde misdaad te bestrijden. Jerin is altijd loyaal geweest aan Jeltsin, met wie hij ook regelmatig tennist.

De voorzitter van de parlementscommissie voor veiligheidszaken, Viktor Iljoechin, zei in een reactie dat Jeltsin “helemaal gek is geworden. Een absurder beslissing is nauwelijks denkbaar”. De leider van de fractie die Jeltsin nog relatief gunstig gezind is, Jegor Gajdar, merkte spottend op dat “inlichtingendiensten over de hele wereld nu rustig kunnen slapen”.

Niet controversieel was de promotie van Vjatsjeslav Michajlov tot minister van nationaliteitszaken. Michajlov is nu leider van de delegatie die namens Moskou onderhandelt over een vredesregeling in Tsjetsjenië.

De onderhandelingen in Tsjetsjenië zouden vandaag weer worden hervat, nadat de Russische delegatie gisteren met Jeltsin en met premier Tsjernomyrdin heeft overlegd. Tsjernomyrdin onderstreepte dat “de toekomst van Tsjetsjenië alleen kan worden beslist op basis van de Russische grondwet”, waarin is vastgelegd dat de republiek onderdeel is van Rusland. Moskou houdt vast aan de 'nul-optie', volgens welke de Tsjetsjeense president Doedajev en de leiders van de door Rusland benoemde regering in Grozny aftreden. Daarna zouden er verkiezingen worden gehouden, waarna Moskou samen met de nieuwe leiders de toekomstige status van Tsjetsjenië bepaalt. Doedajev heeft dit voorstel afgewezen en het is niet duidelijk hoe de nu ontstane impasse kan worden doorbroken.

De Russische onderhandelaar Arkadi Volski heeft gisteren kritiek geuit op het optreden van Jeltsin, die eergisteren per decreet de juridische status van de troepen in Tsjetsjenië regelde. Dat viel bij de Tsjetsjeense onderhandelaars buitengewoon slecht. Volski, die erkende door het decreet te zijn verrast, zei dat hij garanties had geëist en gekregen dat het zou worden ingetrokken.