Lobby voor langere vrachtauto's

Nog maar amper is toestemming verkregen voor uitbreiding van Schiphol en aanleg van de Betuwelijn of de transportwereld is alweer in actie voor een volgend project. Deze keer zet de lobby zich in voor het wegvervoer. Bij pleidooien voor de Betuwelijn is veel aandacht besteed aan het voordeel van goederenvervoer per spoor boven vervuilende vrachtwagens op een dichtslibbend wegennet. Nu die spoorlijn er mag komen, willen de vervoerders toestemming voor het gebruik van gigantische vrachtwagencombinaties.

Op speciaal aan te wijzen trajecten zou de maximale lengte van vrachtwagens verruimd moeten worden van 18.35 meter naar 24 of zelfs 30 meter en zou het maximaal gewicht van vrachtwagen plus lading van 50 ton naar 75 ton moeten. In 1993 zijn in samenwerking met het ministerie van Verkeer en waterstaat voorzichtig proeven met dertig meter lange vrachtwagencombinaties begonnen in het Rotterdamse havengebied. Onlangs werd op een congres van de lobbyorganisatie Nederland Distributieland getracht om vooruitlopend op de resultaten van deze proef minister Jorritsma alvast een mening te ontlokken over de toelating van een groter proefproject op de Nederlandse wegen.

De minister van verkeer en waterstaat reageerde verrast, want ze wist niets over de proef. Ze zei vriendelijk dat ze geen mening kon geven omdat ze zich niet op de vraag had voorbereid. Op het ministerie werd vervolgens gemopperd op Nederland Distributieland, dat de minister onverwacht een vraag had voorgelegd over een zaak waarvan slechts één ambtenaar het fijne weet.

Ondernemers vinden grotere vrachtwagens aantrekkelijk omdat ze kostenbesparend zijn. In de Rotterdamse haven rijden bij wijze van experiment nu vrachtwagens die niet twee, maar vier containers tegelijk kunnen meenemen. Dat betekent dat met gebruik van één motor en één chauffeur twee keer zoveel containers kunnen worden vervoerd dan gebruikelijk. De transportlobby wijst nadrukkelijk op de brandstofbesparing die dit vervoer zou opleveren. Het milieu zou daarmee gediend zijn.

Bij het Rotterdamse project mogen alleen lege containers worden vervoerd. Deze proef wordt uitgevoerd met drie vrachtwagencombinaties. Iedere combinatie bestaat uit een vrachtwagen en een aanhanger die beiden twee keer groter zijn dan gebruikelijk. Eind van dit jaar wordt het project voorlopig geëvalueerd. Onder andere wordt gekeken naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid van het rijden met zulke kolossen. Ook zijn er vragen over de manoeuvreerbaarheid op onder andere straathoeken en rotondes. Het ministerie van verkeer en waterstaat wil weten welke schade de wegen eventueel kunnen oplopen als deze vrachtwagens met volle containers zijn beladen.

Een aantal vervoerders dringt vooruitlopend op het resultaat van deze proef aan op experimenten op grotere schaal. Hierbij is Philips betrokken dat 's nachts vrachtwagencombinaties met vier containers tussen Eindhoven en de Rotterdamse haven wil laten rijden. Heineken wil zulke combinaties met een maximaal gewicht van 75 ton tussen Den Bosch en Rotterdam en tussen Zoeterwoude en Rotterdam inzetten. Albert Heijn wil graag van 's avonds tot de vroege ochtend met een extra lange vrachtwagen (een trekker met daarachter twee opleggers) tussen distributiecentra in Zaandam, Geldermalsen, Tilburg en Zwolle gaan rijden.

De vervoerdersorganisatie EVO meent dat als al deze projecten slagen, de landelijke normen voor vrachtwagens verruimd kunnen worden en meer ondernemers met de kolossen kunnen gaan werken. Op Europees niveau durven de vervoerders hun zaak nog niet aan te kaarten, omdat de door hen gewenste lengte van vrachtwagens in de meeste landen onbespreekbaar is. Alleen in Zweden en Finland zijn op speciale trajecten extra lange vrachtwagens toegestaan. In Australië en Amerika worden grote vrachtwagens gebruikt op zeer lange afstanden

Het project met Philips, Heineken en Albert Heijn vereist een uitgebreide technische voorbereiding. Materieel moet geschikt gemaakt worden en verkeersproblemen moeten worden opgelost. Ook wordt de noodzaak van veel voorlichting voorzien. Uit besprekingen hebben de vervoerders de indruk dat zowel rijk, provincies als gemeenten niet enthousiast zijn voor het verruimen van de eisen voor vrachtwagens. Veilig Verkeer Nederland heeft bovendien grote bezwaren in verband met de verkeersveiligheid. Vrachtauto's zijn nu al bij veel ongevallen betrokken en de Nederlandse wegen zouden ook 's nachts niet voor dit vrachtverkeer geschikt zijn. Als minister Jorritsma met het project instemt kan een discussie ontstaan die gemakkelijk de omvang van de debatten over de Betuwelijn evenaart.

    • Ben van der Velden