Irak werkte aan biologische oorlogvoering

NEW YORK, 6 JULI. Irak heeft voor het eerst toegegeven dat het er een offensief biologische-wapensprogramma op na heeft gehouden. Het houdt echter vol dat het de daartoe geïmporteerde en geproduceerde materialen heeft vernietigd. De Verenigde Staten hebben meteen sceptisch gereageerd.

Eerder had Irak gezegd dat het de bewuste materialen voor medische doeleinden had gebruikt.

Een en ander werd gisteren aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties meegedeeld door Rolf Ekeus, hoofd van de Speciale Commissie van de VN die toeziet op de ontmanteling van de Iraakse massavernietigingswapens. De Iraakse regering heeft het bestaan van het biologische-wapensprogramma, in de periode 1985-1990, mondeling tegenover Ekeus toegegeven. De Iraakse verklaringen moeten nu door de VN worden geverifieerd. Dat zal enige tijd vergen, aldus VN-functionarissen.

De kwestie van het vermoede Iraakse biologische-wapensprogramma was in principe het laatste grote struikelblok voor de Speciale Commissie alvorens zij Irak een 'verklaring van goed gedrag' zou kunnen geven. Zo'n verklaring is volgens resolutie 687 van de Veiligheidsraad vereist voor het verbod om olie te exporteren kan worden opgeheven. Intrekking van andere handelssancties is aan andere voorwaarden verbonden. De sancties tegen Irak werden in de zomer van 1990 ingesteld, nadat Irak het buurland Koeweit had bezet.

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië willen echter niets weten van intrekking van het olie-exportverbod zolang niet een hele reeks andere voorwaarden is ingewilligd - in feite zolang president Saddam Hussein in Bagdad aan de macht is. Daarbij vinden zij Frankrijk, China en Rusland tegenover zich, die vinden dat het olie-exportverbod wel degelijk moet worden opgeheven zodra de Speciale Commissie formeel verklaart dat het Iraakse arsenaal aan massavernietigingswapens is ontmanteld.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken verklaarde gisteren dat de internationale gemeenschap allang wist dat Irak een biologische-wapensprogramma had. En “zolang wij geen getuige zijn van serieuze acties (van de zijde van Irak) zijn we niet onder de indruk van verklaringen”, zei hij.

Overigens heeft Irak volgens Ekeus geweigerd bepaalde uitrusting die kan worden gebruikt voor de produktie van ballistische raketten te vernietigen. Ook dit zal nog moeten gebeuren voor de Speciale Commissie haar taak als afgerond kan beschouwen.

Dinsdag kijkt de Veiligheidsraad, zoals elke twee maanden, naar de sancties tegen Irak. Er wordt nu geen enkele wijziging verwacht. (Reuter, AP)