Fokker lijdt verlies van een half miljard

AMSTERDAM, 6 JULI. Vliegtuigbouwer Fokker lijdt over de eerste helft van dit jaar omstreeks een half miljard gulden verlies. Het bedrijf zegt zelf dat het verlies over de eerste zes maanden van 1995 groter is dan het negatieve saldo van 449 miljoen gulden over geheel 1994.

De belangrijkste oorzaken van het verlies zijn de gedaalde dollarkoers en de getroffen voorzieningen voor personeelsvermindering. Door het opnieuw grote verlies is het eigen vermogen van Fokker gezakt “tot ruim beneden de helft van het geplaatste aandelenkapitaal” van 520 miljoen gulden. Van het totale eigen vermogen (eind vorig jaar 711 miljoen gulden) zal na verrekening van dit verlies nog circa 200 miljoen gulden over zijn. Te verwachten valt dat door verdere verliezen in de tweede helft van dit jaar het eigen vermogen geheel zal verdwijnen of zelfs negatief zal worden.

Fokker is met het oog op deze ernstige financiële situatie sinds enige tijd weer volop met alle betrokkenen in overleg over een nieuwe versterking van het eigen vermogen. Dat gesprek wordt gevoerd met de meerderheidsaandeelhouder DASA en de Nederlandse overheid. Fokker en het ministerie van economische zaken verwachten dat deze besprekingen in het najaar kunnen worden afgerond. Te zijner tijd zullen ook de overige aandeelhouders van Fokker over het pakket te nemen maatregelen worden geconsulteerd.

Minister Wijers (economische zaken) heeft Fokker en DASA in 'oriënterende gesprekken' laten weten dat hij een goed strategisch plan voor Fokker op tafel wil hebben.