Eindexamens

In zijn bijdrage van 3 juli laat columnist E.J. Bomhoff een tweetal VWO-examens uit de afgelopen periode de revue passeren: Economie I en Wiskunde-B.

Economie I krijgt er van langs omdat in de vraagstelling de mogelijkheden van De Nederlandsche Bank worden weergegeven op een wijze, die op gespannen voet zou staan met de realiteit. Kritiek, die ondanks het feit dat De Nederlandsche Bank nog zeer onlangs tot stomme verbazing der beschouwers een zelfstandige rentepolitiek bleek te voeren, serieus moet worden genomen. Desondanks zal men op het VWO nooit de 'echte' economie onder de knie krijgen, waarvan Bomhoff gewaagt. Daar hebben we de schrijver zelf voor en Duisenberg en de Bundesbank.

Zorgelijker is de ondermaatse behandeling door Bomhoff van Wiskunde B. Kwalificaties als belabberde vertoning, incompetent examen en ernstige misstappen worden door niets onderbouwd, zodat daar jammer genoeg geen lering uit te trekken valt. Wel wordt de stelling verdedigd dat goed wiskunde-onderwijs belangrijk is voor kansen op de arbeidsmarkt en dat je met wiskunde in je pakket in Amerika meer verdient; een omstandigheid die Bomhoff meer mensen zou gunnen. Dat gunnen mag dan heel mooi zijn, economisch gezien hebben de percentages extra van Bomhoff bij verschuivend aanbod weinig realiteitswaarde.

De CEVO heeft bij de uiteindelijke normering van het Wiskunde-B examen erkend dat het examen moeilijker uitpakte dan voorzien, heeft in ieder geval een correctie op de uitslag toegepast en een belofte van beterschap afgegeven.

    • J. Bouwsma
    • Voorzitter Cevo