Dijkstal doet 'eindbod' CAO rijksambtenaren

DEN HAAG, 6 JUNI. Minister Dijkstal (binnenlandse zaken) heeft de vier ambtenarenbonden gisteravond een eindbod gedaan voor een CAO voor de 112.000 rijksambtenaren, die uitgaat van een 36-urige werkweek in 1997.

De onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst waren gisteren hervat omdat drie van de vier bonden een eerder akkoord hadden afgewezen. Ze gingen onder meer niet akkoord met de afspraken die waren gemaakt op het terrein van behoud van werkgelegenheid.

In het nieuwe akkoord zijn volgens de bonden betere afspraken gemaakt over de werkgelegenheid. Een absolute garantie dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen, wordt niet gegeven. De werkgever wordt wel verplicht om het maximale te doen om te voorkomen dat individuele ambtenaren werkloos worden. “Dit is een materiële invulling van volledige werkzekerheid bij de rijksoverheid”, zei AbvaKabo-onderhandelaar Den Uyl. “We staan positief tegenover deze nadere afspraken.” De leden van de AbvaKabo, de grootste ambtenarenbond, willen de CAO alleen fiatteren als er duidelijke afspraken worden gemaakt over behoud van werkgelegenheid.

De andere drie bonden wezen het twee weken geleden bereikte akkoord van de hand. Het belangrijkste wapenfeit van dit akkoord was dat de werkweek van de rijksambtenaren met ingang van 1997 met twee uur wordt verkort naar 36 uur.

De kritiek van de christelijke ambtenarenbond CFO spitste zich toe op de werkgelegenheid; de CNV-bond wil een “keiharde garantie” dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. “Geen gedwongen ontslagen staat niet in de tekst, maar het komt er wel op neer”, zei de woordvoerder van het CFO vanmorgen. Hij verwacht dat de leden akkoord zullen gaan “want anders beginnen we weer helemaal opnieuw”.

Topambtenaar Annink, die namens minister Dijkstal de onderhandelingen voerde, maakte duidelijk dat er van de minister geen concessies meer te verwachten zijn. Als de bonden het akkoord afwijzen “dan beginnen we weer helemaal opnieuw. Dan is het: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dit is een eindbod.”

De leden van de bonden hadden ook veel kritiek op de versobering van de vergoeding voor overwerk. De onderhandelaars zijn gisteren overeengekomen dat onder meer de toelage voor werk op zaterdag “minder snel wordt versoberd”.

Verder is afgesproken dat de nieuwe salarisstructuur die per 1 januari 1997 wordt ingevoerd, wordt aangepast. Voor de middengroepen (tussen de 4000 en 6000 gulden) gaan de salarissen omhoog.

Van de vier bonden wordt het nieuwe akkoord door de CMHF (hoger ambtenaren) het meest kritisch beoordeeld. Begin september komen minister Dijkstal en de bonden opnieuw bijeen. Wanneer de leden van drie van de vier bonden het akkoord hebben gefiatteerd, kan het worden ondertekend.