Zege voor Major, wijziging kabinet

LONDEN, 5 JULI. De Britse premier, John Major, heeft vandaag zijn kabinet ingrijpend gewijzigd nadat hij gisteren bij de leiderschapsverkiezing van de Conservatieve partij een ruime overwinning had geboekt.

De mutaties, die op het moment van sluiting van deze krant nog niet bekend waren, moeten de regering versterken en de partij verenigen.

Major heeft zijn autoriteit binnen de Conservatieve partij gisteren bevestigd door bij de leiderschapsverkiezing tweederde van de stemmen te verwerven. Van de 329 parlementariërs die mochten kiezen, stemden 218 op Major. Majors uitdager, de ex-minister voor Wales, John Redwood, kreeg 89 stemmen. Er waren twintig onthoudingen en ongeldige stemmen. Twee Lagerhuisleden hebben hun stem niet uitgebracht.

Major had dertien dagen geleden zelf aangestuurd op de leiderschapsverkiezing door ontslag te nemen als partijleider. Door zich opnieuw verkiesbaar te stellen, wilde hij demonstreren dat hij nog altijd de steun geniet van de grote meerderheid van de fractie. Op die manier wilde hij een eind maken aan de aanhoudende aanvallen op zijn positie en aan de slopende verdeeldheid binnen zijn partij.

“De tijd van verdeeldheid is voorbij”, zei Major gisteren na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag. “We hebben onze keus gemaakt. En het is een duidelijk keus.” Hij riep zijn partijgenoten op tot eenheid. Hij liet er geen twijfel over bestaan dat de Conservatieve partij begin 1997 onder zijn leiding de algemene verkiezing in zal gaan. Redwood erkende dat Major eerlijk en overtuigend had gewonnen.

Edward Leigh, één van de campagnevoerders van Redwood, deed een hartstochtelijke oproep aan zijn collega's zich achter de premier te verenigen.

Vertegenwoordigers uit het Redwood-kamp vierden hun nederlaag als een overwinning. Nick Budgen, een van de bestuursleden van de Eurosceptische '92 groep', zei dat Major de rechtervleugel niet meer als een onbetekenende sectarische minderheid kan afdoen: 109 parlementariërs hebben niet op Major gestemd. Hij ging ervan uit dat Major voortaan beter zou luisteren naar de stem van rechts. Labour-leider Tony Blair verklaarde dat de leiderschapsverkiezing “aan het gebrek aan richting van de Conservatieven niets heeft veranderd”. Volgens Blair is Major niet de leider van één maar van twee partijen. “De lucht is nog steeds met het gif van de verkiezingsstrijd gevuld”, aldus Blair.

De Londense effectenbeurs liep gisteren met een stijging van de beursindex met 25 punten, al vooruit op Majors overwinning. Vanmorgen was de winst beperkt tot bijna 16 punten op 3.364 punten tegen het middaguur.

    • Dick Wittenberg