Woningcorporatie daagt Tommel voor rechter om btw

DEN HAAG, 5 JULI. Het Haagse Woningbedrijf, een corporatie die 22.000 huurwoningen beheert, daagt staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) voor de rechter.

Inzet is de toepassing van een btw-constructie, waarmee de corporatie bij de bouw van nieuwe woningen 3,5 miljoen gulden wil besparen. De staatssecretaris verbiedt deze regeling.

Tommel liet vanochtend weten dat hij de Stichting Woningbedrijf Den Haag heeft bevolen dat zij de BTW-constructie ongedaan moet maken. Zo niet dan zal de staatssecretaris het voortbestaan van de corporatie onmogelijk maken door haar niet langer als toegelaten instelling te erkennen.

Het Woningbedrijf heeft om de betaling van btw te ontwijken een stichting opgericht, die de woningen vervolgens verhuurt aan de corporatie. Op deze manier wil zij de 3,5 miljoen gulden aan belasting besparen. Dat geld wil het Woningbedrijf gebruiken om de bouw van nieuwe woningen met een maandhuur van minder dan zevenhonderd gulden mogelijk te maken. Samen met drie andere corporaties wil het Woningbedrijf duizend van zulke woningen bouwen op het Wateringse Veld, een uitbreidingsgebied in de Haagse regio.

De staatssecretaris acht de handelwijze van de corporatie in strijd met de wet. Door een stichting op te richten en zelf als onderhuurder op te treden, onttrekt het Woningbedrijf zich gedeeltelijk aan het wettelijk toezicht van de gemeenten en het rijk, aldus Tommel. Overigens heeft de gemeente Den Haag het optreden van het in 1992 geprivatiseerde Woningbedrijf wel goedgekeurd.

Directeur E. Staal van Stichting Woningbedrijf Den Haag zegt het als zijn taak te zien om “in een tijd van wegvallende subsidies” te zoeken “naar mogelijkheden om de woonlasten voor onze doelgroep zo laag mogelijk te houden”. Die doelgroep bestaat, zoals bij iedere corporatie, uit de lagere inkomensgroepen. Hij wijst erop dat ook andere organisaties, waaronder 250 woningcorporaties, van de btw-constructie gebruik hebben gemaakt.

Maar volgens een woordvoerder van Tommel is het Haagse Woningbedrijf de eerste corporatie die ondanks een uitdrukkelijk verbod “willens en wetens” is doorgegaan met het toepassen van de btw-constructie.