v.Grootheest directeur Amsterdams kunstfonds

AMSTERDAM, 5 JULI. Tijmen van Grootheest (46) wordt per 1 oktober directeur van de Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst. Het fonds is belast met de uitvoering van een belangrijk deel van het Amsterdamse kunstbeleid.

Van Grootheest is nu nog hoofd van de afdeling Beeldende Kunst, Bouwkunst en Vormgeving bij de Directie Kunsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarvoor was hij hoofd van de afdeling communicatie van het Stedelijk Museum in Amsterdam (1978-1981). Van 1981 tot 1988 was hij als hoofdconservator voor beleidsontwikkeling en -uitvoering verantwoordelijk voor Museum Fodor. De Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft sinds 1 april een budget van twaalf miljoen gulden. Onder de verantwoordelijkheid van het fonds valt onder meer de toekenning van de incidentele projectsubsidies. Ook verstrekt het opdrachten, begeleidt het de totstandkoming van kunstwerken en is het verantwoordelijk voor de toekenning van een groot aantal prijzen. (ANP)