Verzelfstandiging GAK

Het overleg over de verzelfstandiging van het GAK en de andere uivoeringsorganen van werknemersverzekeringen wordt toch voortgezet. Dat hebben de directies gisteren op aandringen van staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) besloten. De directies kwamen vorige week in felle botsing met de ambtelijke stuurgroep-Witteveen die advies moet uitbrengen over de voorwaarden waaronder de uitvoeringsorganen zelfstandig mogen worden.