Theo Engelen

Afgelopen zondag is in Ljubljana aan een plotseling optredende ziekte overleden Theo Engelen, voormalig correspondent van NRC Handelsblad. Theo Engelen is 45 jaar geworden.

Engelen was van oorsprong geen journalist maar activist. In zijn geboortestad Eindhoven was hij enige tijd lid van de maoïstisch geïnspireerde Rode Jeugd die in deze Brabantse stad haar wortels had. Op geheel eigen wijze zette hij zich in die jaren in voor radicale Palestijnse organisaties. Later, toen de Rode Jeugd werd opgeheven, sloot hij zich aan bij de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), waarin hij met zijn stadgenoten een eigen stroming vormde die wars was van de landelijke koers.

In de jaren tachtig keerde hij de radicaal-linkse politiek in Nederland de rug toe en vestigde zich als bedrijfsconsulent in Slovenië voordat dat land onafhankelijk werd. Daar kwam hij bij toeval in de journalistiek terecht, als correspondent voor de radio, voor de Volkskrant en vanaf 1988 voor NRC Handelsblad.

Engelen zag eerder dan wie ook welke kant het in Joegoslavië opging. Hij schreef zeer kritisch over Milosevic maar werd in Belgrado toch hooggeacht. Tot het misging, Slovenië onafhankelijk werd en het bij zeker één gelegenheid tot dreigementen tegen Theo Engelen kwam: op een avond vervoegde zich een Serviër aan de deur van zijn flat in Ljubljana die zei dat het met hem verkeerd zou aflopen als hij zo kritisch zou blijven schrijven. De volgende ochtend bleken alle vier de banden van zijn auto doorgesneden.

Later raakte hij verlamd door een verwaarloosde ziekte, die veel ernstiger bleek dan vermoed. Een jaar lang moest hij worden verpleegd. Enigszins hersteld kon hij zich sindsdien alleen nog per rolstoel voortbewegen. Maar Engelen bleef, zo goed en kwaad als dat ging, als correspondent in Slovenië werkzaam.