Pact Suriname met Antillen tegen drugs

WILLEMSTAD, 5 JULI. Suriname en de Antillen gaan nauw samenwerken op justitieel gebied. Hierover is een protocol gesloten. De samenwerking zal geschieden op het gebied van de grensoverschrijdende criminaliteit. De binnenlandse inlichtingendiensten van beide landen zullen op dit gebied informatie uitwisselen om zo zicht te krijgen op eventuele drugstransporten uit Suriname naar de Antillen.