Ombudsman: informatie referendum niet objectief

ROTTERDAM, 5 JULI. De gemeente Rotterdam heeft nauwelijks een poging gedaan de bevolking objectief voor te lichten in de aanloop naar het referendum over de stadsprovincie. Dit schrijft gemeentelijk ombudsman M. van Kinderen in een beoordeling van het door de gemeente verspreide voorlichtingsmateriaal.

Van Kinderen ontving eind mei een klacht van het comité 'Red Rotterdam' over ondermeer de gemeentelijke folder 'Stadsprovincie Rotterdam? 19 antwoorden'. De folder bevat weliswaar objectieve feiten over het referendum de stadsprovincie, maar ook een korte argumentatie die erop is gericht de noodzaak van de stadsprovincie aan te tonen. Tegenargumenten komen niet ter sprake, waardoor de folder niet objectief genoemd mag worden, aldus de ombudsman. De folder 'voor en tegen' maakt alleen het eerste woord van de titel waar, terwijl ook in een 'Stadskrant' van de gemeente alleen voorstanders aan het woord komen. “Bekijkt men de publikaties in zijn totaliteit, dan kan het oordeel niet anders luiden dan dat er geen sprake is van een evenwichtige voorlichting”, aldus Van Kinderen.

De ombudsman had in de week voor het referendum het college al per brief gevraagd of “in dit kader niet gesproken kan worden van reclame zoals gedefinieerd door de Reclamecodecommissie.” Het college, geïrriteerd omdat dit voorlopige oordeel van de ombudsman in de publiciteit kwam, besloot het antwoord echter uit te stellen tot 19 juni, anderhalve week na het referendum.

Het Rotteramse college van b en w beloofde in de aanloop naar het referendum alleen 'opkomstbevorderende activiteiten' te ontplooien en neutrale informatie te verspreiden over de stadsprovincie. “Vastgesteld moet daarom worden dat het College (...) er niet in is geslaagd te voldoen aan de aan overheidsvoorlichting te stellen normen”, aldus de ombudsman. Om even verder op te merken dat “bovenomschreven gemeentelijk handelen slechts een beperkt aantal Rotterdammers beperkt zal hebben in de uitoefening van hun democratische rechten”. Meer dan 86 procent van de Rotterdammers stemde bij het referendum tegen de stadsprovincie.