Ohra benoemt topman bij Nuts

ROTTERDAM, 5 JULI. Financieel-directeur drs. R. Hinse van het in Arnhem gevestigde verzekeringsbedrijf Ohra is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Nuts Verzekeringen in Den Haag. Hij vervangt de inmiddels ontslagen directeuren drs. D. Zijderlaan en drs. S. Ooms, die in april moesten vertrekken wegens misstanden bij het bedrijf.

Naar gisteren is bekendgemaakt is de benoeming op 1 juli ingegaan. Hinse moet gaan zorgen voor “de zorgvuldige afronding van de fusie met Ohra Verzekeringen”. Nuts heeft te kennen gegeven dat er maatregelen worden genomen om de autonomie van Nuts Verzekeringen te garanderen.

Nuts heeft inmiddels van de Ziekenfondsraad te horen gekregen zo snel mogelijk een eind te maken aan onwettige activiteiten, zo staat in een 'bestuurlijke aanwijzing' aan de zorgverzekeraar, waarin de opdracht staat meteen de continuïteit van het bestuur te herstellen alsmede een goed toezicht op het bestuur. Als Nuts Verzekeringen aan deze opdracht geen gehoor geeft zal een bewindvoerder worden aangesteld, stelt de raad. De raad concludeert in haar eindrapport over Nuts dat de zorgverzekeraar willens en wetens activiteiten heeft ontplooid die in strijd zijn met de vigerende wet- en regelgeving.

Vorige week heeft een vertegenwoordiging van twaalf van de voor Nuts belangrijkste intermediairs (verzekeringstussenpersonen) overlegd met de Raad van Commissarissen van Nuts. De intermediairs, die samen goed zijn voor 300 miljoen gulden omzet aan polissen voor Nuts, zijn buitengewoon ongerust over de fusie. Ohra is een zogeheten direct writer, die geen gebruik maakt van tussenpersonen. Door een vergaande verstrengeling met Nuts, zou Ohra de verzekerden van Nuts direct produkten kunnen gaan aanbieden. De tussenpersonen een zetel in de Raad van Commissarissen en bovenal de toezegging dat in het “nieuw te benoemen directie-team van Nuts Ziektekosten geen directie-lid uit de Ohra-gelederen wordt opgenomen”.