Meer druk om uitstel van wijzigingen WAO

DEN HAAG, 5 JULI. De druk op het kabinet om de voorgenomen wijzigingen in de Ziektewet en de WAO een jaar uit te stellen, neemt toe. Ook de instanties die deze wetten moeten uitvoeren, zoals het GAK, vinden dat de nieuwe regelingen niet per 1 januari 1996, maar liefst een jaar later moeten ingaan.

Ambtenaren van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid hebben in een interne notitie hiervoor gepleit. Volgens president-directeur E.P. de Jong van het GAK is er zeker een half jaar voorbereidingstijd nodig om de wetswijzigingen in de praktijk te kunnen brengen. Het parlement behandelt de voorstellen, die nu nog bij de Raad van State liggen, echter pas in het najaar. Het is allerminst zeker dat Tweede en Eerste Kamer de plannen ongewijzigd laten.

Invoering halverwege volgend jaar is volgens De Jong technisch mogelijk, maar wel gecompliceerd. Het zou bijvoorbeeld betekenen dat alle WAO-premies volgend jaar twee maal moeten worden gewijzigd. Uitstel is ook in belang van de ondernemingen, aldus De Jong. Werkgevers moeten de tijd krijgen op de wetswijzigingen in te spelen. Ze moeten bijvoorbeeld beslissen of ze het ziekteverzuim van hun werknemers voor eigen rekening nemen of particulier verzekeren.