Krant verplicht tot rectificatie kop

GRONINGEN, 5 JULI. De president van de rechtbank in Groningen heeft het Nieuwsblad van het Noorden veroordeeld tot rectificatie van de kop 'Duitser zou dubieuze achtergrond hebben'. De kop was volgens de president niet functioneel.

De advocaten van beide partijen vinden de uitspraak tweeslachtig. De rectificatie betreft een artikel van 4 mei 1995 over een conflict tussen W. Losse uit het Duitse Mühltal en de scheepswerf Waarschip. De Duitser had een schadevergoeding toegewezen gekregen voor constructiefouten in een door Waarschip gebouwde catamaran. Deze vergoeding kwam begin mei aan de orde bij een kort geding tussen de oude en de nieuwe eigenaar van de scheepswerf.

In een bericht hierover haalde de verslaggever een naar de krant gezonden brief van de echtgenote van de eigenaar aan, waarin zij wees op een getatoeëerd nummer onder de oksel van Losse. De verslaggever schreef vervolgens: “Die half verscholen markering bij Losse wees naar de mening van mevrouw Kremer op een eertijds lidmaatschap van de gevreesde SS in Hitler Duitsland.” De Duitser eiste voor deze passage en de kop rectificatie.

Volgens de rechter was het plaatsen van de kop onrechtmatig, omdat deze bij het lezerspubliek de indruk had gewekt dat het kort geding in mei niet over de problemen tussen de oude en nieuwe eigenaar van Waarschip was gegaan, maar over de rol van Losse in het conflict. Daarmee staat volgens de president van de rechtbank vast dat de eer en de goede naam van Losse is aangetast. Opvallend is dat de beschuldigingen niet gerectificeerd hoeven te worden. Advocaat M.R. Gans van het Nieuwsblad van het Noorden zegt niets van de uitspraak te begrijpen. “Een verwijzing naar de SS mag wel, maar de essentie van het artikel weergeven in de kop mag niet.” De advocaat van de eiser, W. Aerts, noemt de uitspraak “fundamenteel onjuist” omdat een krant volgens hem geen ruimte mag geven aan beschuldigingen die niet ter zake doende zijn. Losse was van 1943, hij was toen 17, tot het einde van de oorlog lid geweest van de Waffen SS. Hij heeft ook een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek.