'Grens Bosnië dicht voor snelle-reactiemacht'

SARAJEVO, 5 JULI. Kroatië en de moslim-Kroatische federatie in Bosnië hebben hun gemeenschappelijke grens gesloten voor nieuwe eenheden van de 'snelle-reactiemacht' (RRF) die vanuit Kroatië naar Bosnië willen gaan.

De Franse opperbevelhebber, generaal Lanxade, zei vandaag evenwel dat er geen hindernissen meer zijn voor de legering van RRF-troepen in Bosnië. Deze mededeling is niet bevestigd door de Kroaten, de Bosnische Kroaten of het Bosnische regeringsleger.

Gisteren kwamen de eerste tachtig leden van een Amerikaanse eenheid, die in Bosnië een steunpunt voor logistieke steun en communicatie voor de RRF willen inrichten, in Kroatië aan. Het was de bedoeling hen te laten doorreizen naar Bosnië. Maar in Kamensko, op de grens van Kroatië en Bosnië, stuitten de Amerikanen op een gesloten grens.

Een woordvoerder van de Bosnische Kroaten, Slobodan Bozic, zei later dat geen eenheden van de RRF meer tot Bosnië worden toegelaten voordat “alle vragen betreffende het mandaat, het totale aantal troepen, de duur van hun verblijf en dergelijke zijn opgehelderd”. Dit zou zowel de wens van de Kroaten als die van de moslim-Kroatische federatie in Bosnië zijn. Volgens Bozic wenst de president van die federatie, Kresimir Zubak, opheldering over de vraag of de RRF “in de Republiek Bosnië-Herzegovina, in de Federatie Bosnië-Herzegovina of in de Kroatische Republiek Herceg-Bosna” wordt gelegerd. Deze laatste entiteit is de eenzijdig door de Bosnische Kroaten uitgeroepen 'republiek' binnen Bosnië.

Er bevinden zich al 4.500 Britse en Franse soldaten van de RRF in Bosnië. Het is de bedoeling dat ook Nederlandse militairen aan de RRF deelnemen. Tot gisteren werden ongehinderd troepen toegelaten voor deze strijdmacht, die uiteindelijk 23.000 man moet omvatten en die tot taak krijgt de VN-blauwhelmen in Bosnië te beschermen als ze worden aangevallen of belegerd. Volgens Bozic “beschermen de RRF-troepen niemand, omdat er geen militaire activiteiten zijn, en omdat noch hulpkonvooien, noch personeel van de VN-vredesmacht worden bedreigd”.

In en rond Sarajevo is gisteren opnieuw gevochten tussen het regeringsleger en de Bosnische Serviërs. Volgens de Bosnische Serviërs vielen daarbij in een Servische voorstad twee doden, onder wie een kind. De Bosnische Serviërs beschoten een hulpkonvooi op de hellingen van de berg Igman. Franse blauwhelmen schoten terug. Ze vuurden drie granaten af en legden een rookgordijn, waarna het schieten ophield. Een Franse blauwhelm raakte gewond door granaatsplinters. Het was de derde opeenvolgende dag dat de VN-soldaten terugschoten, na onder vuur te zijn genomen. (Reuter, AFP)