Charles Nypels Prijs 1995 voor Pierre di Sciullo

MAASTRICHT, 5 JULI. De tweejaarlijkse Charles Nypels Prijs 1995 zal in november worden uitgereikt aan de in Parijs wonende typograaf Pierre di Sciullo, die is verbonden aan de Jan van Eyck Akademie in Maastricht. De jury spreekt in haar rapport van “een heldere typografische visie, die tevens getuigt van een maatschappelijke betrokkenheid. Doordat hij de arbitraire positie van taal aan de orde stelt, worden zowel de functionalistische als de postmoderne opvattingen bekritiseerd”, stelt de jury. De onderscheiding bestaat uit een bedrag van 25.000 gulden en een publikatie over het werk van de bekroonde.