Bonden eisen garanties voor banen bij overheid

DEN HAAG, 5 JULI. De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de 112.000 rijksambtenaren zijn vanmorgen hervat nadat drie van de vier bonden een eerder bereikt akkoord hadden afgewezen.

De leden van de grootste ambtenarenbond, de AbvaKabo, willen de CAO alleen fiatteren als er duidelijke afspraken worden gemaakt over behoud van werkgelegenheid.

De onderhandelaars van de vier bonden hebben vanmorgen de reacties van hun leden besproken met topambtenaar Annink van binnenlandse zaken; de directeur-generaal management en personeelsbeleid vervangt minister Dijkstal die voorrang moest geven aan de ministerraad.

Twee weken geleden bereikten de minister van binnenlandse zaken en de onderhandelaars van de vier bonden een akkoord met als belangrijkste wapenfeit dat de werkweek van de rijksambtenaren met ingang van 1997 met twee uur wordt verkort naar 36 uur. De inkomens gaan in het tweejarige contract - dat loopt van 1 april van dit jaar tot en met 31 maart 1997 - “zeer bescheiden omhoog”, erkende AbvaKabo-onderhandelaar Den Uyl. Noch Dijkstal, noch de bonden toonden veel enthousiasme over het resultaat. “Ik ben tot het uiterste randje gegaan”, zei Dijkstal twee weken geleden.

“Als minister Dijkstal vandaag in het overleg met de ambtenarenbonden niet met nieuwe toezeggingen komt, riskeert hij een arbeidsconflict”, waarschuwde vanmorgen de woordvoerder van de CNV-ambtenaren.

De bezwaren van de CFO spitsten zich toe op de werkgelegenheid; de CNV-bond wil een “keiharde garantie” dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Ook bestaat er veel kritiek op de versobering van de overwerkvergoeding.

De CMHF (hogere ambtenaren) wijzen het akkoord af, mits de arbeidsduurverkorting wordt vertaald in 24 ADV-dagen die de ambtenaren vrij kunnen opnemen. De CMHF wil ook de loonsverhogingen en de herstructurering van de salarisschalen eerder invoeren. Die is nu voorzien voor 1 januari 1997.

Voor veel CMHF-leden leidt de herstructurering tot een structurele verbetering van het salaris. De overeengekomen loonsverhogingen (0,5 procent per 1 oktober 1995, 0,75 procent per 1 oktober 1996) moet naar voren worden geschoven, waardoor het inkomenseffect groter wordt. Ook de Centrale voor Rijkspersoneel (een bond van het Ambtenarencentrum) wijst het akkoord af, met name omdat de loonsverhoging te gering is.

De groepsraad van de AbvaKabo, waarin de leden zijn vertegenwoordigd, stemde gisteren op hoofdlijnen in met het akkoord. Hij wenst echter meer zekerheid over de werkgelegenheid. Formeel komt er geen nieuwe CAO als drie van de vier bonden nee zeggen.