Bij postkantoren verdwijnen 275 banen door reorganisatie

ROTTERDAM, 5 JULI. Bij Postkantoren BV verdwijnen de komende vijf jaar 925 arbeidsplaatsen. Daarvan vervallen er 275 volledig, terwijl 650 banen overgaan naar franchise-vestigingen en postagentschappen.

Dat heeft Postkantoren BV, een gezamenlijke onderneming van ING-dochter Postbank en PTT Post, gistermiddag aan haar 6200 personeelsleden meegedeeld. Postkantoren verwacht het verlies van per saldo 275 arbeidsplaatsen met behulp van natuurlijk verloop en verdergaande arbeidstijdverkorting op te vangen.

De ondernemingsraad zal zich nog uitspreken over de plannen. Met de vakbonden wordt in september gesproken over een sociaal plan, aldus CFO-bestuurder Alfred Lohman. De CFO vindt dat werknemers die van werkgever veranderen er niet op achteruit mogen gaan. De bond wijst daarbij onder meer op de goede pensioenvoorziening van Postkantoren BV.

De banenreductie vloeit voort uit een nieuw reorganisatieplan van Postkantoren, waarbij de onderneming meer filialen onder beheer van derden wil brengen. Momenteel zijn 1400 van de 2200 postkantoren agentschappen of franchise-vestigingen, die de verkoop van produkten van Postkantoren BV combineren met andere activiteiten. De resterende 800 - overwegend grotere - vestigingen zijn eigendom van Postkantoren. De helft hiervan staat op de nominatie postagentschap of franchise-vestiging te worden.

Postkantoren motiveert de reorganisatie door te wijzen op het teruglopende aantal handelingen dat op de vestigingen wordt verricht. Zo heeft ongeveer 70 procent van de geldopnames momenteel al plaats via de Giromaat. De behoefte aan contant geld is daarnaast verminderd door het toegenomen gebruik van betaalautomaten in winkels. Postkantoren verwacht dat deze trend zich de komende jaren voortzet.

Door het afstoten van eigen filialen wil Postkantoren zijn kosten drukken. Kostenverlaging is, aldus het bedrijf, naast introductie van nieuwe diensten en produkten, noodzakelijk om een rendabel, landelijk dekkend en fijnmazig vestigingennet van postkantoren op langere termijn in stand te houden.

Postkantoren BV voerde sinds 1989 ook een ingrijpend saneringsplan uit, waarbij het aantal vestigingspunten werd verminderd van 2550 naar 2200. Dat wekte toen bij consumentenorganisaties, die het voorzieningeniveau in met name kleine woonkernen aangetast zagen, veel weerstand. Een woordvoerder van Postkantoren BV onderstreept nu dat de klant van de nieuwe herstructurering in principe niets zal merken.

Postkantoren BV behaalde vorig jaar een omzet van 867 miljoen gulden, bijna 4 procent meer dan in 1993. Het resultaat verbeterde van 23,2 miljoen gulden tot 30,6 miljoen. Het aantal medewerkers daalde vorig jaar met ruim 300.