Winst Hal Holding vervijfvoudigd

Hal Holding verwacht over de eerste helft van 1995 een winst van ongeveer 60 miljoen dollar te behalen tegen een winst van 12 miljoen dollar in dezelfde periode van 1994. Deze aanmerkelijke verbetering schrijft de raad van bestuur toe aan positieve ontwikkelingen op de financiële markten en aan boekwinst op verkoop van het belang van 17,2 procent in Reassurantie Holding Nederland.

Het definitieve resultaat over het eerste halfjaar wordt op 30 augustus bekendgemaakt.