VU beknot raad om te bezuinigen

AMSTERDAM, 4 JULI. De Vrije Universiteit in Amsterdam verkleint haar universiteitsraad van 29 tot 20 leden. De belangrijkste reden is dat met de verkleining 100.000 gulden per jaar kan worden bezuinigd. De bevoegdheden van de raad worden niet veranderd.

Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Wetenschappelijk Onderwijs, het bevoegd gezag van deze niet-openbare universiteit, heeft dat gistermiddag besloten.

Secretaris J. Slothouber van de vereniging zei vanmorgen in een toelichting dat het universiteitsbestuur, door college van bestuur en raad, “op zich zelf goed werkt”, maar dat “de grote bureaucratische bestuurslichamen niet meer van deze tijd zijn”. “Het is evident dat een kleiner orgaan efficiënter kan werken.” De beslissing aan de VU staat los van de discussie over de rol van de universiteitsraad van de laatste jaren en de voorstellen van minister Ritzen (onderwijs) om de bevoegdheden van de raad te beperken en een raad van toezicht in te voeren.

Bij de laatste universitaire verkiezingen aan de VU was de opkomst zo laag dat de raad reglementair al een zetel kleiner is geworden, tot de volgende verkiezingen. Aan de VU is ruim een jaar gesproken over de algehele verkleining van de raad. Vooral het voorstel van het college van bestuur om de omvang terug te brengen tot 15 leden, met een meerderheid van het wetenschappelijke personeel, stuitte op veel protest, vooral van studentenzijde.

De vereniging heeft nu besloten dat de universiteitsraad zelf in het huishoudelijk reglement kan bepalen hoe de 20 zetels worden verdeeld over de verschillende universitaire categoriën. De vereniging stelt zelf voor om het wetenschappelijk personeel er acht te geven en het ondersteunend personeel en de studenten ieder vier. De raad kan deze verdeling desgewenst veranderen in vijf zetels voor iedere categorie, waarbij de raad dan wel een zetel kleiner wordt. De vertegenwoordigers van de vereniging bezetten statutair vier zetels.