Scherp conflict over verzelfstandiging van GAK

DEN HAAG, 4 JULI. De verzelfstandiging van het GAK en de andere organen die de werknemersverzekeringen uitvoeren is uitgelopen op een ernstig conflict tussen enerzijds de directies en anderzijds een ambtelijke werkgroep die staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) moet adviseren.

De directies van de uitvoeringsorganen GAK, GUO, BVG, Detam en SFB, vinden dat deze werkgroep veel te strenge voorwaarden stelt aan deze verzelfstandiging. De werkgroep staat onder leiding van de directeur-generaal fiscale zaken van het ministerie van financiën, mr. D.E. Witteveen. De directies hebben het overleg met de werkgroep-Witteveen gestaakt. Linschoten heeft hun vandaag echter dringend verzocht het overleg te hervatten.Terwijl het de bedoeling was dat omstreeks 1 juli de afspraken tussen overheid en uitvoeringsorganen in een convenant zouden worden vastgelegd, is een gesprek daarover afgelopen vrijdag voortijdig afgebroken.

De uitvoeringsorganen moeten volgend jaar worden losgekoppeld van de door vakbonden en werkgeversorganisaties bestuurde bedrijfsverenigingen. GAK en de andere instanties moeten dan zelfstandige bedrijven worden die in onderlinge concurrentie de opdrachten verwerven voor de uitvoering van werknemersverzekeringen als de WW en de WAO. Bovendien willen ze ook commerciële activiteiten ontplooien (zoals particuliere verzekeringen voor bedrijven) en daarom holdings stichten. Binnen die holdings willen ze samenwerken met particuliere verzekeraars.

Witteveen vindt echter dat publieke taken als de uitvoering van werknemersverzekeringen in aparte stichtingen moeten worden ondergebracht met onafhankelijke bestuurders. Deze stichtingen mogen geen samenwerkingsverband met particuliere verzekeraars aangaan.

De ruzie heeft inmiddels tot een boze briefwisseling geleid tussen de president-directeur van het GAK, dr. E.P. de Jong en de Commissie-Witteveen. De Jong doet daarin het voorstel dat de uitvoeringsorganen rechtstreeks met staatssecretaris Linschoten gaan onderhandelen. Witteveen houdt er echter aan vast dat hij nog deze week zijn advies aan de bewindsman zal uitbrengen.

Linschoten heeft vorige maand laten weten dat hij niet tegen holdings is waarin de uitvoeringsorganisaties worden ondergebracht. Hij eist echter wel een strikte scheiding tussen publieke en private geldstromen. Winst die bij de uitvoering van de werknemersverzekeringen wordt geboekt, moet aan de publieke sector ten goede komen. De bewindsman eist dat er geen belangenverstrengeling ontstaat tussen de bedrijfsvereniging - die straks als opdrachtgever fungeert - en de uitvoeringsorganen.

De ontvlechting tussen bedrijfsverenigingen en de uitvoeringsorganen is mede gebaseerd op adviezen van de parlementaire enquêtecommissie die twee jaar geleden de uitvoering van de werknemersverzekeringen heeft onderzicht.