Onderzoek naar corruptie Politburo-lid in China

PEKING, 4 JULI. Het Centrale Comité van de communistische partij van China heeft vandaag meegedeeld een formeel onderzoek in te stellen naar vermeende corruptiepraktijken van Chen Xitong, lid van het Politburo van de communistische partij en voormalig partijchef in Peking. Met dit onderzoek breidt de campagne tegen corruptie van de communistische partij zich uit naar leden van het Politburo zelf.

Chen “heeft grote problemen”, aldus het Centrale Comité. Deze houden verband met de gebeurtenissen rond Wang Baosen, een protegé van Chen en voormalig vice-burgemeester van Peking. Wang pleegde op 4 april zelfmoord nadat er een onderzoek tegen hem was ingesteld wegens “economische delicten”. Chen moest in dezelfde maand aftreden als partijchef van Peking omdat hij verantwoordelijk werd gesteld voor de affaire.

Een onderzoekscommissie kwam later tot de conclusie dat Wang onder meer schuldig was aan verduistering, machtsmisbruik, het stelen van staatseigendom en het leiden van een “immoreel leven”. “Wang verduisterde meer dan 250.000 yuan (45.000 gulden) uit publieke fondsen, misbruikte meer dan 100 miljoen yuan (18 miljoen gulden) en 25 miljoen dollar voor gebruik door zijn jongere broer en zijn maîtresse en anderen die nauwe betrekkingen met hem onderhielden voor winstgevende activiteiten”, aldus het Chinese persbureau Nieuw China. (Reuter)