Nieuw stadswapen van Ankara wekt woede

ANKARA, 4 JULI. Zeker 75.000 boze inwoners van Ankara hebben de afgelopen dagen hun handtekening gezet onder een petitie die tot doel heeft om de fundamentalistisch-islamitische burgemeester van de Turkse hoofdstad, Melih Gökçek, te bewegen het stadswapen niet te veranderen.

Het symbool van Ankara is nu een Hittieten-zon, die de Anatolische beschaving uitbeeldt. Het winnende ontwerp dat uit een door Gökçek uitgeschreven concours is voortgekomen, is een gecompliceerde compositie van minaretten, sterren en de beroemde Ata-toren in Ankara.

De gemeenteraad gaf vorig week haastig zijn fiat aan het ontwerp, dat pas een half uur voor de zitting was getoond. Maar voor het tot wapen van de stad kan worden uitgeroepen, moet ook de gouverneur van de Turkse hoofdstad er zijn goedkeuring aan geven. Gökçek heeft de - volstrekt onbekende - ontwerper inmiddels de verzekering gegeven dat het toekomstige wapen van Ankara de komende vijftig jaar niet kan worden veranderd.

De bewoners van Ankara ageren vooral tegen het religieuze karakter van het ontwerp van de 25-jarige Cem Gül. Daarnaast hebben de andere ontwerpers die deelnamen aan de competitie voor het nieuwe stadswapen van Ankara, aangekondigd dat ze een rechtszaak zullen beginnen tegen de uitspraak van de jury. Deze commissie zou slechts hebben bestaan uit aanhangers van de moslim-fundamentalistische Welvaartspartij.

De boosheid van het publiek richt zich eveneens tegen de conservatieve Moederlandpartij. De afgevaardigden van deze partij in de gemeenteraad boden de Welvaartspartij politieke ondersteuning voor het veranderen van het stadswapen. De populaire krant Hürriyet (vrijheid) meldde verontwaardigd op de voorpagina dat “Meneer Mesut” - de leider van de Moederlandpartij, Mesut Yilmaz - “zich aan onbehoorlijk gedrag schuldig heeft gemaakt”.

Ook eerdere burgemeesters van Ankara, zowel van de Moederlandpartij als van de sociaal-democratische Republikeinse Volkspartij, hebben pogingen ondernomen om het stadswapen te veranderen. De Hittieten-zon bleef evenwel het symbool van de Turkse hoofdstad. Toen Gökçek in maart 1994 als burgemeester werd gekozen, schreef hij een competitie uit. Zijn uitgangspunt verschilt evenwel van dat van zijn voorgangers, die door een nieuw symbool Ankara slechts een meer dominant karakter wilden geven. Gökçek heeft politieke motieven: hij beoogt, in lijn met de ideologie van zijn partij, met het nieuwe wapen het islamitische karakter van de Turkse hoofdstad aan de man te brengen.

    • Froukje Santing