Larosière: economische hervorming in Rusland kan nog uit rails lopen

MOSKOU, 4 JULI. Topman Jacques Larosière van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) heeft Rusland gisteren gewaarschuwd dat het op een kruispunt staat in de ontwikkeling naar een markteconomie en dat de hervormingen nog steeds kunnen ontsporen. De Fransman deed zijn uitspraken aan het eind van een vijfdaags bezoek aan Rusland.

Larosière: “Er lijken op dit moment twee alternatieven te zijn: aan de ene kant kan Rusland een verstoorde markteconomie worden, waarin beperkte groepen van machtige lobbies strijden om een part van de taart die niet verder groeit; een economie van willekeurige praktijken, sterk gepolitiseerd en soms corrupt.” Het alternatief is volgens de topman van de 'Oosteuropa-Bank' een “transparante markteconomie die is gebaseerd op goede regelgeving”.

Volgens De Larosière zijn de kansen dat Rusland economische stabiliteit bereikt groter dan ooit. “Maar de basisvoorwaarden zijn nog altijd wankel.” Als belemmeringen noemde hij de inflatie, onduidelijke eigendoms- en belastingwetgeving, een ongereguleerde effectenmarkt en ouderwetse accountancy-technieken die een verkeerd beeld geven van de waarde van ondernemingen.

Dit kan er volgens Larosière toe leiden dat buitenlandse investeerders niet de miljarden in het land zullen pompen die nodig zijn om ondernemingen te hervormen. De EBRD zelf heeft op 31 mei 43 investeringensprojecten in Rusland goedgekeurd, waarmee 1,5 miljard dollar is gemoeid, vooral in de energiesector, de telecommunicatie en de scheepsbouw.

Larosière onderstreepte dat de problemen “ernstig zijn”.

Het is onrealistisch te verwachten dat Rusland voldoet aan de belofte aan het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) om deze maand de inflatie tot 1 procent terug brengen, een belangrijke voorwaarde om de volgende tranche van de toegezegde lening van 6,2 miljard dollar van het fonds te ontvangen. Volgens officiële prognoses, waarover het persbureau Reuter de beschikking kreeg, kan de inflatie (nu 6,7 procent per maand) eind van dit jaar 2 tot 2,5 procent bedragen en 1 tot 1,3 procent in 1996. (Reuter, AFP)