Geld voor schoonmaak van gifwijk

ROTTERDAM, 4 JULI. Minister De Boer (VROM) heeft gisteren 43,5 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de schoonmaak van de grond in een woonwijk in Maassluis. Het terrein waarop deze wijk, Steendijkpolder-Zuid, is gebouwd, is ooit opgespoten met zwaar verontreinigd havenslib.

De minister deed haar financiële toezegging in een gesprek met wethouder J. Storm van Maassluis. Het gemeentebestuur had aangedrongen op een spoedige beslissing. Sinds 1983 is al bekend dat de ruim 750 woningen op een laag ernstig verontreinigd slib zijn gebouwd. Voor de woningen die gebouwd zijn na 1975 had de gemeente dat kunnen weten, bepaalde de Hoge Raad drie jaar geleden, en stelde de gemeente en projectontwikkelaar Pakwoningen aansprakelijk voor schade die bewoners leden in verband met de waardevermindering van hun huis. In de wijk staan overwegend koopwoningen.

In de bodem zitten onder meer zware metalen, olie, verscheidene chloorverbindingen. Het havenslib werd begin jaren zestig opgespoten. In totaal gaat het om 1,7 miljoen kubieke meter, een laag met een dikte van 3,75 meter.

De gemeente hoopt nog voor het eind van het jaar te kunnen beginnen. Het is niet de bedoeling al het verontreinigde slib af te graven. In tuinen en kleinschalig openbaar groen wordt de grond tot op een diepte van één à anderhalve meter afgegraven en vervangen door schone grond. Onder woningen wordt de vuile grond geïsoleerd.

De sanering gaat in totaal ruim 56 miljoen gulden kosten. Het ministerie van VROM betaalt hiervan 43,5 miljoen, de gemeente neemt ruim 11 miljoen voor haar rekening, en de provincie 1,6 miljoen. Het project gaat naar verwachting 2,5 à 3 jaar duren.