Duitse overheid wil in 1996 minder uitgeven

BONN, 4 JULI. De Duitse federale overheid geeft volgend jaar 5,4 procent minder uit dan voor dit jaar is begroot. Het is voor het eerst sinds jaren dat de uitgaven in Duitsland kleiner worden, zo blijkt uit de ontwerpbegroting waarover het kabinet in Bonn zich morgen buigt.

De begroting van Duitsland voor volgend jaar laat overheidsuitgaven zien van 452 miljard mark. Het tekort voor 1996 is begroot op 59,8 miljard mark en dat is 11 miljard meer dan het tekort dat voor het lopende jaar is berekend. Het is echter de bedoeling dat het begrotingstekort in de periode tot en met 1999 geleidelijk afneemt tot 29 miljard mark. De financiële plannen voor de komende vier jaar gaan uit van een vermindering van het aandeel van de overheid in het bruto binnenlands produkt van 50 tot 46 procent. De belastingen gaan met 12 miljard D-mark omlaag. De groei van de overheidsuitgaven blijft onder de 1,5 procent per jaar, wat ruim onder de inflatie ligt.

De grootste post op de begroting blijft sociale zaken, waarvoor 118,8 miljard mark is uitgetrokken. Dat is wel 7,8 procent minder dan voor dit jaar. Minister Waigel (financiën) hoopt de uitgaven voor werklozen volgend jaar met 3,7 miljard mark terug te brengen, deels door een vergroting van de prikkels om weer aan het werk te gaan. De sterkste groei vertoont de begroting voor economische zaken, die met 47,2 procent omhoog gaat tot 18,66 miljard mark. Dat is het gevolg van een toename in de subsidiëring van de Duitse steenkolenmijnen. Investeringen in wegens worden met 500 miljoen mark verminderd.

(Reuter, DPA)