Bescherming tegen overname; Toezichthouder beurs blokkeert sanctie CSM

AMSTERDAM, 4 JULI. De toezichthouder op het effectenverkeer, de STE, heeft de Amsterdamse Effectenbeurs de voet dwars gezet in haar strijd tegen CSM. Het voedingsconcern tooit zich in de ogen van de beurs van ongeoorloofde beschermingsconstructies tegen mogelijke vijandige overnames.

Gisteren maakte de STE bekend het besluit van de beurs om de noteringsovereenkomst met CSM op te zeggen te vernietigen. De beurs nam dat besluit omdat CSM weigerde in te stemmen met een wijziging van het fondsenreglement (bijlage X) die het gebruik van zogenoemde niet-royeerbare certificaten als bescherming tegen buitenstaanders verbiedt. Met dergelijke certificaten beschikken beleggers wel over economische zeggenschap, maar kunnen nimmer bestuurlijke controle over een onderneming uitoefenen.

De STE oordeelt dat CSM, anders dan de beurs meent, zich heeft gehouden aan de verplichtingen van een beursfonds, zoals het voeren van inhoudelijk overleg over het conflict. Verder vindt de STE dat de beurs de noteringsovereenkomst met CSM niet zonder meer eenzijdig kan wijzigen. Als de beurs dat wil moet ze dat via de civiele rechter afdwingen. CSM heeft dat aspect overigens zo hoog opgenomen dat het bedrijf de beurs voor de rechter heeft gedaagd wegens contractbreuk. Bovendien vindt de STE de maatregel om CSM van de beurs te halen op dit moment een te zwaar middel. Die maatregel van 1 juni 1994 was in afwachting van deze uitspraak nog niet uitgevoerd.

Met de uitspraak schaart de STE zich achter het standpunt van ABN Amro. De bank, de grootste partij op de beurs, voerde als 'belanghebbende' het woord tijdens de hoorzittingen die de STE in maart van dit jaar over de kwestie hield. ABN Amro noemde de maatregel van de beurs in dat verband “draconisch”. Het is de eerste keer in zijn bestaan dat de STE als toezichthouder een besluit van de beurs ongedaan maakt. De beurs “betreurt” de uitspraak van de STE en overweegt nu in beroep te gaan bij het college van beroep voor het bedrijfsleven.

De strijd tussen de beurs en de STE moet overigens gezien worden als een achterhoedegevecht. Inmiddels onderhandelen de beurs en de Veuo (vereniging van beursfondsen) over meer verstrekkende maatregelen om de invloed van aandeelhouders te vergroten. Minister Zalm van Financiën heeft de partijen nog tot 1 oktober de tijd gegeven hun in mei bereikte compromis aan te scherpen. Zalm heeft een eigen wetsontwerp achter de hand.