Bedrijven zien niets in korte beroepsopleiding

DEN HAAG, 4 JULI. Het Nederlandse bedrijfsleven ziet voor de eigen branche niets in driejarige hogere beroeps- of wetenschappelijke opleidingen. Dit blijkt uit de uitslag van een enquête die de Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) heeft gehouden onder haar leden.

In totaal hebben zo'n 60 van de ongeveer 200 brancheverenigingen gereageerd. De RCO hield de enquête omdat staatssecretaris Nuis (hoger onderwijs) een plan voorbereidt om te komen tot kortere opleidingen in het hoger onderwijs. Nu zijn al deze opleidingen standaard vier jaar, al doen vooral op de universiteit de meeste studenten er langer over.

Als redenen voor de afwijzing van de driejarige opleiding noemden de RCO-leden onder meer: de overlapping met het middelbaar beroepsonderwijs, de “te zwakke basis voor verdere loopbaanontwikkeling” en de vrees dat bij verkorting van de opleiding de stage en het afstudeerproject in de knel zullen komen. De RCO wil overigens wel de mogelijkheid voor driejarige opleidingen openhouden, maar dan vooral te bereiken door kortere 'trajecten' voor bijvoorbeeld MBO'ers of VWO'ers in het HBO.

Vorige week stelde de HBO-raad voor om, behalve deze kortere trajecten voor studenten met een hogere vooropleiding, ook kortere opleidingen van twee of drie jaar te creëren voor studenten die voortijdig met hun studie stoppen om een baan te zoeken of het HBO toch te moeilijk vinden. De HBO-raad stelde daarbij wel de voorwaarde dat deze studenten een mogelijkheid tot nascholing behouden en dat op de arbeidsmarkt banen voor hen beschikbaar zijn. Het Midden- en Kleinbedrijf Nederland, overigens ook lid van de RCO, reageerde toen positief op dit idee, maar vooral vanwege de nascholingsmogelijkheden.