VS: hulp aan Rwanda door VN schiet tekort

KIGALI, 3 JULI. Een Amerikaanse regeringsfunctionaris heeft zaterdag de Verenigde Naties en andere hulporganisaties ervan beschuldigd het er “miserabel” van af te brengen in Rwanda, en gezegd dat ze zich moeten verbeteren of vervangen moeten worden.

Steve McCall, chef staf van het Amerikaanse Bureau voor Internationale Ontwikkeling (USAID), was vooral gebeten op het Ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP) en de Wereldbank, die traag en ineffectief zouden reageren op de na-oorlogse behoeften van Rwanda. “De nieuwe regering kwam negen maanden geleden aan de macht, en als je om je heen kijkt kan je zien dat de autoriteiten maar weinig hulp hebben gekregen.”

Amerikaanse functionarissen in Kigali zeiden dat geld dat aan het UNDP ter beschikking is gesteld voor projecten in Rwanda in New York op de bank staat, terwijl armlastige regeringsdepartementen worstelen om het land te herbouwen. Tegelijk had de Wereldbank geen cent vrijgegeven van een bedrag van 50 miljoen dollar dat is beloofd in ruil voor het afbetalen van de Rwandese schuld aan de instelling. Westerse donors, waaronder Nederland, hebben deze Rwandese schuld afbetaald.

McCall deed zijn uitspraken tijdens een bezoek aan Rwanda, waar vorig jaar naar schatting 1 miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's werden vermoord tijdens een burgeroorlog van vier maanden. Hij waarschuwde dat het geldgebrek van de nieuwe, door Tutsi's gedomineerde regering in Kigali een vacuüm heeft gecreëerd dat een nieuw conflict in de hand kan werken. Wat dat betreft wees hij op de aanwijzingen dat duizende Hutu-extremisten die nu in kampen in de buurlanden verblijven, werken aan een gewelddadige terugkeer. (Reuter)