Schoolleiders bundelen hun krachten na fusie in een organisatie

ROTTERDAM, 3 JULI. Alle zes organisaties voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs gaan volgende maand fuseren tot een nieuwe Vereniging voor Voortgezet Onderwijs. Met de fusie willen de schoolleiders voorkomen dat het ministerie van onderwijs te weinig aandacht geeft aan hun belangen en inzichten. Door de toenemende autonomie van de middelbare scholen wordt de kwaliteit van het 'schoolmanagement' steeds belangrijker.

“Nu nog krijgen we van het ministerie wel meer verantwoordelijkheden”, licht beoogd voorzitter J. Gispen, nu nog voorzitter van de AVS, de fusie toe, “maar hebben we geen invloed op de regels uit Zoetermeer.” Hij keert zich tegen de tendens op het ministerie om allerlei financiele regelingen onder te brengen in aparte fondsen, waarop de schoolleiders maar weinig invloed hebben. “We willen een soort HBO-raad worden. Schoolleiders doen tegenwoordig een stuk meer dan lessentabellen maken.” Morgen zal de vereniging zich voorstellen aan staatssecretaris Netelenbos (onderwijs). In de vereniging zullen opgaan de vereniging van schoolleiders AVS, de vereniging van onderwijsmanagement AVOM, de vereniging MAVO-Maatwerk, de samenwerkende schoolleiders op scholen en scholengemeenschappen van voorbereidend beroepsonderwijs en algemeen vormend onderwijs SABO, en de belangengroep brede scholengemeenschappen BBS. Ook de rectoren van zelfstandige gymnasia, verenigd in de VRZG, hebben mondeling toegezegd mee te doen. Donderdag zullen de gymnasia hun formele standpunt geven.

Tegelijkertijd realiseert beoogd voorzitter Gispen zich, dat zodra de scholenfusies ter sprake komen, de “wonde plek” van de vereniging zal worden geraakt en de leden hopeloos verdeeld zullen raken. Niettemin zijn “zulke loopgravenoorlogen” volgens hem snel verleden tijd worden, nu zowel de brede scholengemeenschappen als de zelfstandige gymnasia als onderwijssoort zijn erkend en hun plaats hebben gevonden. Het komende jaar wil de vereniging zich vooral bemoeien met de basisvorming en de nieuwe bovenbouwplannen voor voorbereidend beroepsonderwijs, MAVO, HAVO en VWO.