Ritzen probeert macht van universiteitsraad te beperken

ROTTERDAM, 3 JULI. Minister Ritzen (onderwijs) wil de macht van de universiteitsraden beperken. Ten aanzien van het financiële beleid van de universiteit zou de raad nog slechts advies moeten kunnen uitbrengen. De huidige universiteitsraad, waarin personeel en studenten gezamenlijk zitting hebben, heeft nu medebeslisrecht over alle belangrijke beleidskwesties van de universiteit.

In een vertrouwelijke notitie schrijft de minister dat “de begroting onderworpen dient te zijn aan de goedkeuring door een raad van toezicht, die ook anderszins op hoofdlijnen toezicht dient te houden op het integrale instellingsbeleid.” De notitie was vorige maand onderdeel van onderhandelingen tussen Onderwijs, universiteiten en studentenorganisaties over verbetering van de onderwijskwaliteit. De notitie lekte dit weekeinde uit. Ritzens “denkrichtingen” werden vorige maand onmiddellijk door de studenten verworpen en ze maken dan ook geen deel uit van het vorige week gesloten akkoord tussen Ritzen en het hoger onderwijs.

In dat akkoord, waaronder de voorzitters van de organisaties van universiteiten, hogescholen en studenten samen met Ritzen hun handtekening zetten, wordt ten aanzien van de bestuursstructuur slechts bepaald dat “de structurele inbreng van studenten op alle niveaus in de wet (dient) te worden gewaarborgd”. In het akkoord werden wel belangrijke afspraken gemaakt over coördinatie van de verbetering van het onderwijs aan universiteiten en hogescholen.

Volgens bronnen op het ministerie van onderwijs is Ritzen van plan de beperking van de bevoegdheden van de universiteitsraad voor te stellen in het hoger-onderwijsplan (HOOP) dat in september verschijnt. Maar Ritzen wil over zijn ideeën deze zomer nog wel verder onderhandelen met universiteiten en studentenorganisaties.

Volgens de studentenorganisaties is niet de universiteitsraad de oorzaak van de vaak 'stroperige' besluitvorming aan de universiteiten, maar de slecht geregelde verantwoordelijkheidsverdeling in de rest van de universiteit: faculteiten en vakgroepen. Over stroomlijning van besluitvorming in deze lagere echalons van de universiteit bestaat veel meer overeenstemming.

Niet bekend

Ritzen is al sinds zijn aantreden in 1989 bezig met zeer uiteenlopende ideeën die verandering moeten brengen in de universitaire bestuursstructuur, maar tot nu toe heeft hij nog geen enkele gedachte in een beslissing omgezet, ook al omdat in de universitaire gemeenschap grote verdeeldheid heerst over de te kiezen koers. In 1991 lanceerde Ritzen het idee dat universiteiten zelf moeten bepalen hoe ze hun bestuursstructuur inrichten.