Klachten geluidhinder van Schiphol vorig jaar verdubbeld

AMSTERDAM, 3 JULI. Het aantal klachten over geluidhinder rond Schiphol is vorig jaar verdubbeld ten opzichte van 1993. Dat blijkt uit het jaarverslag over 1994 van de Commissie Geluidhinder Schiphol. Het aantal klagers is opgelopen van 8.510 in 1993 tot 12.295 vorig jaar. Zij dienden gezamenlijk bijna 100.000 klachten in. Een jaar eerder waren dat er nog ruim 45.000.

Oorzaken zijn volgens de commissie het toenemen van het aantal starts en landingen met 4 procent en de langdurige buitengebruikstelling van de Buitenveldertbaan. In de eerste maanden van 1994 trokken daardoor veel vliegtuigen op relatief geringe hoogte over de dichtbevolkte Amsterdamse binnenstad.

Vorig weekeinde is het voorlopig jaarrecord aan klachten in 1995 binnengekomen. Op 25 juni lieten 1.045 mensen weten last te hebben van het vliegverkeer, over de zaterdag ervoor klaagden 664 mensen. Volgens A. Kievits van de commissie is het aantal klachten in de zomer doorgaans hoger dan in de rest van het jaar en in het weekeinde weer hoger dan doordeweeks. In de commissie zitten vertegenwoordigers van omliggende gemeenten, de provincie Noord-Holland, de Rijksluchtvaartdienst, de NV Luchthaven Schiphol en nog andere gebruikers. Zij adviseren onder meer aan de minister van verkeer en waterstaat.

Sinds 1989 is het aantal klachten over het vliegverkeer explosief toegenomen. Met als voorlopig hoogtepunt 1993-1994. Volgens directeur H. Smits van de NV Luchthaven Schiphol hangt dat samen met de discussie over de uitbreiding van Schiphol. Die discussie heeft zich voornamelijk toegespitst op het vlieglawaai.

De meeste mensen die zich bij de Commissie Geluidhinder Schiphol beklagen zijn afkomstig uit Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp Uithoorn en Zwanenburg. Zij hebben in 1994 vooral veel hinder ondervonden van de maandenlange werkzaamheden aan twee banen, waardoor andere banen meer werden belast.