Irak geeft VN data biologische wapens

BAGDAD, 3 JULI. De Iraakse autoriteiten hebben de Verenigde Naties nieuwe gegevens verstrekt over hun biologische-wapenprogramma. Dat heeft het hoofd van de Speciale VN-commissie (UNSCOM) die toeziet op de ontmanteling van de Iraakse massa-vernietigingswapens, Rolf Ekeus, gisteren in Bagdad verklaard. Het ontbreken van informatie op dit terrein heeft Ekeus tot dusverre verhinderd Irak een 'verklaring van goed gedrag' te geven. UNSCOM zal de Iraakse gegevens bestuderen, en dan verslag uitbrengen aan de Veiligheidsraad van de VN. (AP, AFP)