'Gulden Frank' als 'Beneluxmunt'

BRUSSEL, 3 JULI. Nederland, België en Luxemburg zouden het voortouw moeten nemen bij de totstandkoming van de Economische en monetaire unie (EMU) in Europa door hun nationale valuta alvast aanéén te klinken tot een Benelux-eenheidsmunt. Die suggestie is afkomstig van de Belgische oud-premier en oud-minister van buitenlandse zaken, Mark Eyskens.

Eyskens suggereerde de oprichting van een 'Gulden Frank' vorige week tijdens het de Kamerdebat over regeringsverklaring van het onlangs aangetreden, tweede kabinet-Dehaene, en hij deed zijn pleidooi vanochtend nog eens over op de Belgische radio. “Dat kunnen we met zijn drieën beslissen, als we willen volgende maand”, aldus Eyskens.

Eyskens' betoogt sluit aan op de euforie die de laatste tijd is ontstaan rond de Benelux. Door de hernieuwe belangstelling van Nederland voor samenwerking met België en Luxemburg, en na het sluiten van de zogeheten Waterverdragen die jarenlang een blokkade vormden in de relatie tussen Nederland en België, is de Benelux het afgelopen half jaar nieuw leven ingeblazen. In Cannes werd afgesproken dat de EMU op 1 januari 1999 zal worden opgericht. Eyskens vindt dat de Benelux-landen daar in positieve zin op vooruit moeten lopen en met hun eenheidsmunt het voorbeeld moeten geven aan de andere EU-lidstaten.