Zojuist verschenen

E. SCHUT: De joodse gemeenschap in de stad Groningen 1689-1796

290 blz., geïll., Serie Groninger Historische Reeks deel 12, Van Gorcum, ƒ 55.-

In 1796 schreef een commentator in het Groningse weekblad 'De Onverwachte Courier' dat de houding van het Groningse stadsbestuur ten opzichte van de vestiging en het verblijf van de joden in de stad een grote mate van verdraagzaamheid bezat. In zijn onderzoek naar de vestiging van de joden in de achttiende eeuw, de vorming van de Joodse gemeente en de appreciatie van de joden door de bevolking, nuanceert de schrijver dit te positieve beeld.