Winst metaal in 1994 onder druk

De winsten van de metaalbedrijven in het midden- en kleinbedrijf zijn vorig jaar met gemiddeld slechts 1 procent gestegen doordat de prijsontwikkeling achterbleef bij de kostengroei. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Metaalunie, die 8300 ondernemingen organiseert. De omzet van de kleine en middelgrote metaalbedrijven steeg gemiddeld met 3 procent.

De omzetten groeiden het snelst in de machine-industrie (3,75 procent) en de transportmiddelenindustrie (3,25). Uitschieter naar beneden was de instrumentenindustrie die 2 procent meer omzet boekte. De machine-industrie boekte gemiddeld de beste winsten (5 procent). In de transportmidelensector wreekte zich de geringe prijsontwikkeling het hardst. Daar daalden de winsten gemiddeld met 5 procent.

Over het geheel genomen draaide 10 procent van de kleine en middelgrote metaalbedrijven vorig jaar met verlies, 33 procent zat op de nullijn. Gemiddelde was er volgens de Metaalunie evenwel sprake van een duidelijk opgaande lijn.

Desondanks ging het niet goed met de werkgelegenheid. Het aantal arbeidsplaatsen daalde met 2 procent. Alleen in de elektrotechnische industrie was een lichte stijging (0,25 procent) te constateren. In de instrumentenindustrie daalde de werkgelegenheid met 4,5 procent.

Voor dit jaar voorziet de Metaalunie een omzetstijging van 6 procent. De werkgelegenheid neemt naar schatting met 1 procent toe.