Wat is wat in Netland

E-mail

E-mail is post via Internet, tevens de meest gebruikte toepassing van Internet. Het is gemakkelijk in het gebruik en arriveert razendsnel op zijn bestemming. Iedereen met een Internetaansluiting heeft een eigen e-mail adres. Zo is het adres van Wim Kok: kok@pvda.nl. Aan een persoon met een e-mail adres kan een briefje worden gestuurd, net zoals met gewone post. Daar is wel een speciaal programma voor nodig. Zie Internetsoftware

Homepage

Een homepage is in feite niet veel meer dan een inhoudsopgave. Op de homepage van een persoon of organisatie staat vermeld wat er op die bepaalde plek te vinden is.

Hypertext

Hypertext is een systeem dat allerlei documenten aan elkaar koppelt. In een hypertext-document lichten de sleutelwoorden op het scherm fel op ('gehighlight'), of zijn onderstreept. Zo'n woord noemt men een link. Wie op zo'n link klikt komt automatisch in een ander document terecht. Daarin lichten ook weer woorden op, die ook weer aangeklikt kunnen worden, en zo verder. Hypertext is dus een systeem waarin de documenten naar elkaar verwijzen.

Interactiviteit

Een veel misbruikt modewoord. Internet is een interactief medium. Dat wil zeggen dat de gebruiker zich kan bemoeien met hetgeen hem op het scherm wordt aangeboden, wanneer hij dat wenst. Vaak wordt interactiviteit gelijkgesteld met het indrukken van een paar knopjes, maar zo makkelijk is het niet. Werkelijke interactiviteit houdt in dat er een informatiestroom naar twee kanten is. In nieuwsgroepen is dat terug te vinden. Daar kan iedereen direct reageren op wat anderen schrijven. Het Web (de belangrijkste verzamelplaats van informatie op Internet) is minder interactief.

Interessante Web-plekken

Een aardig beginpunt voor verkenning van het Web (waar men komt door na aanmelding voor de W uit het startmenu te kiezen) is Planet Internet (tik in: G en dan http://www.pl.net). De redactie heeft onder rubrieken als cultuur, politiek of amusement een hoop boeiende adressen bijeen gebracht. Ook de Homepage of the Netherlands (http://www.eeb.ele.tue.nl/map/netherlands.html) is een leuk uitgangspunt. Alle grotere Internetsites van Nederland staan op deze landkaart aangegeven. Absolute hoogtepunten zijn verder De Digitale Stad (http://www.dds.nl), HotWired, het digitale zusje van het Amerikaanse tijdschrift Wired (http://www.hotwired.com), de site van Time Warner (http://www.timeinc.com) en de Global Network Navigator (http://nearnet.gnn.com/gnn/gnn.html).

Internetprovider

Een Internetprovider is een organisatie die de individuele aansluiting op het internet verzorgt. Men moet een abonnement (account) nemen bij zo'n provider en krijgt dan een toegangsnaam en een wachtwoord toegewezen. De bekendste providers zijn xs4all, Knoware en NLNet. Iedere provider biedt in ieder geval de mogelijkheid e-mail te verzenden.

Software

Om van het Internet gebruik te kunnen maken moet men software op de eigen computer installeren. Net zoals er verschillende tekstverwerkers zijn, bestaan er ook verschillende programma's voor verschillende Internettoepassingen. Om e-mail te versturen is een mailprogramma nodig (bijvoorbeeld het programma Eudora), om nieuwsgroepen te lezen is een newsreader vereist (bijvoorbeeld News Xpress) en om het Web te raadplegen is een webbrowser nodig.

Het grootste probleem voor de particulier is niet het gebruik van die programma's, maar de installatie. Sommige Internetproviders bieden daarbij veel hulp, anderen nauwelijks.

Modem

Een modem is een apparaat dat computergegevens omzet in geluid. Die geluiden verstuurt het modem via een gewone telefoonlijn van de ene computer naar de andere. Een modem stelt dus in staat om via de eigen computer contact te leggen met een andere computer en gegevens uit te wisselen.

Nieuwsgroepen

Net als voor alle andere aspecten van Internet geldt ook hier: het aanbod is overweldigend. De groepen zijn in categorieën onderverdeeld. De eerste drie letters van een nieuwsgroep geven een indicatie van de inhoud. Zo hebben de groepen die met 'rec.' beginnen te maken met recreatie in de breedste zin van het woord, terwijl 'biz' staat voor business en 'sci' voor science.

De populairste nieuwsgroepen hebben allemaal iets met seks te maken. Vooral de groepen waarin gecodeerde plaatjes van blote dames, bijvoorbeeld 'alt.sex.pictures', worden gepost staan al jaren in de top tien. De groepen zijn te lezen met behulp van een zogenaamde newsreader. Met zo'n programma is ook het aanbod van nieuwsgroepen te doorzoeken op trefwoord. Zo levert het trefwoord movies alleen al zo'n tien verschillende groepen op.

Search engines

Met een search engine is op trefwoord het Web te doorzoeken. Wie een of meerdere woorden heeft opgegeven, krijgt een keurig lijstje met Internetadressen gepresenteerd. De beste Search Engines zijn WebCrawler (waarvan het adres http://webcrawler.cs.washington.edu luidt) en Yahoo Search (http://www.yahoo.com/search.html).

URL

Een URL (Uniform Resource Locator) is het adres van een webpagina. Iedere webpagina heeft een unieke URL. Een URL begint altijd met de volgende tekens: http://. De URL van NRC Handelsblad luidt bijvoorbeeld http://www.nrc.nl, die van de VPRO http://www.vpro.nl en die van De Digitale Stad http://www.dds.nl. Om bij een bepaalde webpagina te arriveren hoef je alleen de betreffende URL aan de browser op te geven.

Webbrowser

Een webbrowser is een programma dat nodig is om het Web te raadplegen. Een browser stelt door middel van een simpele muisklik in staat op het Web te navigeren. De twee bekendste browsers zijn Netscape en Mosaic. In de felle concurrentiestrijd tussen die programma's, lijkt Mosaic het onderspit te gaan delven. Naar schatting maakt 75 procent van de Internetgemeenschap gebruik van Netscape.

    • Jeroen van Bergeijk