VERDRAG

Nederland heeft gisteren in New York het verdrag tegen chemische wapens geratificeerd. Nederland is het dertigste land dat het verdrag bekrachtigt. Dat treedt in werking 180 dagen nadat het door 65 staten in geratificeerd. Het verdrag verplicht landen niet alleen om in de toekomst geen chemische wapens te produceren, maar ook om de bestaande voorraden binnen tien jaar na de inwerkingtreding te vernietigen. Landen moeten fabrieken die chemische wapens produceren ontmantelen. Om te verzekeren dat alle aangesloten staten zich daaraan houden is een uitgebreid controle-regime opgesteld.