Slecht jaar voor fonds pensioenen van KPN

GRONINGEN, 1 JULI. Voor de Stichting Bedrijfspensioenfonds KPN is 1994 een slecht jaar geweest. Het totale rendement op de beleggingen bedroeg min 5,5 procent. In 1993 was het rendement nog 22 procent.

Het negatieve resultaat is opgetreden in alle beleggingscategorieën. Dat blijkt uit het gisteren gepresenteerde jaarverslag over 1994 van het fonds.

Het rendement op aandelen kwam in 1994 uit op min 9,2 procent, een gevolg van de lage dollar. Het pensioenfonds heeft in 1994 305 miljoen gulden in aandelen belegd, waarvan bijna de helft in Japan. Op de vastrentende waarden bedroeg het rendement min 2 procent. De onroerend-goedbeleggingen hebben voor 75 procent betrekking op op de beurs genoteerde fondsen. Deze categorie had in 1993 de wind in derug met een rendement van 36,5 procent. Vorig jaar keerde het tij en kwam het rendement uit op min 13,8 procent.

Het fonds keerde in 1994 ruim 19 miljoen gulden aan pensioenen uit. Aan premies kwam 273 miljoen gulden binnen. Het negatieve resultaat uit beleggingen bedroeg 343 miljoen gulden. Het verlies op het totale pensioenvermogen van 5,8 miljard was ruim 70 miljoen gulden.

De Stichting Bedrijfspensioenfonds KPN verzorgt voor meer dan 100.000 werknemers en ex-werknemers van KPN de pensioenen. Flexibilisering en andere ontwikkelingen op pensioenterrein noodzaken KPN en de CAO-partijen tot herbezinning op de bestaande pensioennorm. Voordat aan een nieuwe opzet kan worden begonnen, moet meer duidelijkheid ontstaan over de fiscale pensioendefinitie en de ruimte tot individualisering en flexibilisering. Ook vindt KPN het noodzakelijk dat de regering op korte termijn duidelijkheid schept over de toekomst van de AOW. (ANP)