Roze zaterdag

Blijkbaar gaat NRC Handelsblad ervan uit dat haar krant wel door gelovigen en krakers, maar niet door homo's c.q. lesbo's gelezen wordt. Maandag 26 juni was er berichtgeving over de actie van de krakersbeweging (voorpagina notabene), over een mars voor Jezus (pagina 3), maar geen enkele berichtgeving over Roze Zaterdag, 24 juni in Hilversum. Onbegrijpelijk, dat je voor een 'objectieve' berichtgeving over deze manifestatie aangewezen bent op bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad.

    • Heleen Jansen