Rente op langlopende leningen boven 7 pct

AMSTERDAM, 1 JULI. De Nederlandse kapitaalmarktrente is gisteren voor het eerst sinds half mei weer boven de 7 procent uitgekomen. Het rendement op de tienjaars staatslening van 7 procent per juni 2005, dat als maatstaf voor de kapitaalmarktrente geldt, sloot gisteren op 7,03 procent. Begin juni daalde de rente nog snel tot tegen de 6,5 procent.

Handelaren hadden gisteren geen eensluidende verklaring voor de daling van de obligatiekoersen, die resulteerde in de stijging van effectieve rendementen op obligaties en plaatsvond bij relatief lage omzetten. Er waren geen schokkende nieuwe economische gegevens, behoudens de bevestiging van de officiële raming van de Amerikaanse economische groei van 2,7 procent in het eerste kwartaal van dit jaar.

Aan een gebrek aan animo van beleggers voor staatsleningen lag de koersdaling volgens handelaren niet. “Er zijn kopers zat, maar er is vrijwel niemand die de stukken van de hand wil doen,” zei een handelaar van Kempen & Co gisteren. Hij weet de koersschommelingen op de Nederlandse obligatiemarkt met name aan de koersvorming in termijncontracten voor Duitse obligaties. De koersen kwamen voornamelijk tot stand door arbitrage in het renteverschil tussen de Duitse en Nederlandse obligatiemarkt. Handelaren verwachtten gisteren dat de negatieve stemming op de obligatiemarkt kan voortduren.

De kapitaalmarktrente, die vorig jaar ongekend scherp steeg van 5,5 procent tot tegen de 8 procent, maakte in de eerste helft van dit jaar een bijna even spectaculaire daling door, tot bijna 6,5 procent begin juni. Dat leidde tot een golf van verlagingen van de hypotheekrente, waarvan banken en verzkeraars de hoogte vaststellen aan de hand van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Sindsdien is de kapitaalmarktrente weer scherp gestegen tot boven de zeven procent gisteren. Omdat weinig hypotheekbanken en verzekeraars de recente daling van de kapitaalmarktrente van 7 procent tot 6,5 procent met hun tarieven hebben gevolgd, is het vooralsnog onwaarschijnlijk dat de hypotheektarieven door de recente rentestijging snel mee omhoog gaan.