Rekenkamer zonder 'ellebogen'

DEN HAAG, 1 JULI. “Ik denk dat het nieuwe gebouw van de Algemene Rekenkamer het mooiste en interessantste gebouw wordt dat in de tweede helft van de twintigste eeuw is neergezet”, zei president H. Koning van de Rekenkamer deze week bij het leggen van de eerste steen van de nieuwbouw pal achter het deftige Lange Voorhout. Het ontwerp is van de architecten Aldo en Hannie van Eyck.

Het gebouw komt te staan op een locatie waar onlangs een archeologische opgraving is gedaan. Eén oude muur die hoorde bij de refter van een voormalig Dominicanerklooster zal blijven staan. De nieuwbouw wordt door de architecten omschreven als een kleurrijk eiland met ronde hoeken dat zich vriendelijk zal voegen naar de historische gebouwen eromheen zoals de Kloosterkerk, het huidige gebouw van de Rekenkamer en een rij historische huizen aan de Kazernestraat.

De Van Eyks hebben drie moderne kantoren ontworpen rondom een centraal gebouw waarin de bibliotheek wordt gehuisvest. Aan deze bibliotheek is speciale aandacht besteed. De buitenmuren zijn van ceramische tegels, de kleur wordt zachtblauw, kolommen tussen de ramen dragen acht kleuren van de regenboog waarvan het patroon is bedacht door de kunstenaar Jaap Hillenius. De kosten zijn 33 miljoen gulden, over twee jaar hoopt de Rekenkamer er in te kunnen trekken.

De ingang van het complex, dat 238 werkplekken zal bieden, ligt aan een binnenplein dat op zijn beurt weer te bereiken is via een poortje aan het Lange Voorhout. Aldo van Eyk zei bij de presentatie van de maquette dat hij graag zou hebben meegeholpen om het naar zijn mening al te sacraal opgevatte Voorhout te helpen bederven met een twintigste-eeuws bouwwerk, maar dat hij met deze locatie er pal achter toch ook heel tevreden was. Hij heeft de opdracht om een volumineus gebouw in een beperkte ruimte zo trachten te vervullen, dat het gebouw straks kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Van Eyk: “Het gebouw moet zo weinig mogelijk kolossaal overkomen, het mag geen ellebogen hebben. Je moet elk gebouw eigenlijk temmen, je moet proberen het klein te krijgen. Dat is de fout van Richard Meier geweest. Die heeft het nieuwe Haagse stadhuis juist groter willen maken dan het is werkelijkheid is.”

Het is voor het eerst dat Aldo van Eyk een grote opdracht van het Rijk heeft gekregen. Rijksbouwmeester Rijnboutt heeft alle vertrouwen in het ontwerp. Rijnboutt: “De geluiden van vroeger zullen er niet meer zijn. Maar de sfeer zal terugkeren. En u zult net als ik weer nog meer gaan houden van uw stad. En net als ik verliefd raken op het gebouw dat dit alles mogelijk maakt.”