Ramsj

WILLIAM H. TEBRAKE: Medieval frontier

Gebonden, Texas University Press 1985, van ƒ 55,- voor ƒ 12,95. Scheltema Amsterdam

Zelfstandig deel uit een serie van de universiteit van Texas over de geschiedenis van de natuurlijke omgeving. TeBrake beschrijft de ecologische geschiedenis van het Rijnland. Hij concentreert zich op de vroege middeleeuwen. Vanzelfsprekend komt ook de culturele invloed op het landschap ter sprake. Voetnoten, uitgebreide bibliografie, kortom, voer voor specialisten.

    • Ewoud Sanders