Ramsj

E. DE JONGH: Kunst en het vruchtbare misverstand

Paperback, Bert Bakker 1993, van ƒ 29,90 voor ƒ 7,90. Steven Sterk, Servetstraat 3 Utrecht (030-340580)

Integrale tekst van de Huizinga-lezing 1992. De Jongh noemt het een misverstand dat kunst de mens zedelijk kan verheffen. De macht van kunst is volgens hem veelal overschat. Ondertussen heeft dit 'misverstand' het kunstbedrijf en het artistieke leven ondersteund en gestimuleerd. Ook in de huidige cultuurpolitiek werkt een en ander volgens De Jongh nog door. Dun boekje.

    • Ewoud Sanders