Onrust bij GVB

Het borrelt en gist bij het Gemeente Vervoerbedrijf Amsterdam (GVB). Het gaat slecht met de verhoudingen tussen personeel en directeur Smit en er is grote bezorgdheid over de toekomst onder de ruim 4000 GVB-ers.

Deze week bekend dat de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) het vertrouwen in de algemeen directeur heeft opgezegd. Beide partijen houden “radiostilte” gedurende het conflict, om nog meer escalatie te voorkomen. De Abvakabo steunt de medezeggenschapscommissie.

In een intern memo van de CMC aan het personeel wordt uitgelegd waar de pijnpunten zitten. Ongeveer zestig afspraken met de directie zijn niet nagekomen en er is kritiek op reorganisaties in het verleden. Maar waar het vooral om draait zijn de plannen om concurrentie toe te staan en het GVB te verzelfstandigen. Volgens de commissie vertolkt Smit daar een voortrekkersrol in, terwijl hij zich het lot van het personeel meer aan zou moeten trekken.

“De algemeen directeur zou zich samen met z'n personeel moeten inzetten om die concurrentie tegen te houden”, aldus de brief. Toestaan van concurrentie, dat volgens het kabinet mogelijk moet zijn, is volgens de CMC welhaast zeker de doodklap voor het bedrijf.

Verantwoordelijk wethouder G. ter Horst steunt in principe de directie. Afstand nemen van de mogelijkheid tot concurrentie, is volgens haar de ogen sluiten voor de werkelijkheid. Zij wil het GVB wel acht jaar de tijd geven voordat andere partijen de Amsterdamse markt op zouden mogen.

Wat het personeel van het GVB volgens ingewijden vooral steekt, is dat er na forse ingrepen in de afgelopen jaren alsnog een onzekere toekomst voor de deur staat. Door bezuinigingen van tientallen miljoenen guldens, verdwenen totaal achthonderd arbeidsplaatsen. De inefficiency, het vet is 'weggesneden' heet het in vaktermen. Nu liggen er plannen op tafel voor nog eens 30 miljoen bezuinigingen. Zonder groei van het aantal passagiers, behoren nog meer banenverlies en het schrappen van lijnen tot de mogelijkheden.